02. karavanke
03. jalovec
04. osvetljeni rob
05. poletje
06. razor
07. zafran in ratitovec
08. mangrt
10. skrlatica
11. skofjeloski hribi
12. spik